|
[V10WIN] Máy lạnh LG Inverter 1 HP
LG1 HP (phòng 15m2)
(0)
10,090,000đ -29 %
[V13WIN] Máy lạnh LG Inverter 1.5HP
LG1.5 HP (phòng 15-20m2)
(0)
11,590,000đ -30 %
[GC-09IS35] Máy lạnh Casper Inverter 1 HP
Casper1 HP (phòng 15m2)
(0)
7,990,000đ -29 %
[GC-12IS35] Máy lạnh Casper Inverter 1.5 HP
Casper1.5 HP (phòng 15-20m2)
(0)
8,990,000đ -26 %
[CU/CS-XPU12XKH-8] Máy lạnh Panasonic Inverter 1.5HP
Panasonic1.5 HP (phòng 15-20m2)
(0)
15,170,000đ -22 %
[MC-12IS33] Máy lạnh Casper inverter 1.5Hp
Casper1.5 HP (phòng 15-20m2)
(0)
10,590,000đ -37 %
[PC-09TL33] Máy lạnh di động Casper
Casper1 HP (phòng 15m2)
(0)
7,290,000đ -31 %
[GC-18IS33] Máy Lạnh Casper Inverter 2 HP
Casper2 HP (phòng 20-30m2)
(0)
17,260,000đ -36 %
[RAS-H10C4KCVG-V] Máy lạnh Toshiba 1 HP Inverter
ToshibaMáy có Inverter
(0)
10,190,000đ -23 %
[SC-24FS33] Máy lạnh Casper 2.5 HP
Máy không có Inverter2.5 HP (phòng 30-40m2)
(0)
18,390,000đ -32 %
[AQA-R13PC] Máy lạnh Aqua 1.5 HP
Aqua1.5 HP (phòng 15-20m2)
(0)
9,490,000đ -36 %
[FTF25XAV1V] Máy lạnh Daikin 1 HP
DaikinMáy không có Inverter
(0)
9,990,000đ -25 %
[NIS-C09R2T29] Máy lạnh Nagakawa Inverter 1 HP
Nagakawa1 HP (phòng 15m2)
(0)
9,260,000đ -44 %
[AQA-R10PC] Máy lạnh Aqua 1 HP
Aqua1 HP (phòng 15m2)
(0)
7,790,000đ -36 %
temporarily_out_of_stock
[CFS-13VCB1] Máy lạnh Comfee Inverter 1.5 HP
Comfee1.5 HP (phòng 15-20m2)
(0)
10,590,000đ -32 %
temporarily_out_of_stock
[CFS-10VCB1] Máy lạnh Comfee Inverter 1 HP
Comfee1 HP (phòng 15m2)
(0)
9,590,000đ -35 %
[CFS-25VAF] Máy lạnh Comfee Inverter 2.5 HP
Comfee2.5 HP (phòng 30-40m2)
(0)
14,990,000đ -24 %
[CFS-18VAFF-V] Máy Lạnh Comfee Inverter 2 Hp
Comfee2 HP (phòng 20-30m2)
(0)
11,490,000đ -18 %
temporarily_out_of_stock
[CFS-13VAFF-V] Máy Lạnh Comfee Inverter 1.5 Hp
Comfee1.5 HP (phòng 15-20m2)
(0)
8,990,000đ -29 %
temporarily_out_of_stock
[CFS-10VAFF-V] Máy lạnh Comfee Inverter 1 HP
Comfee1 HP (phòng 15m2)
(0)
7,990,000đ -32 %
[FTKB25YVMV] Máy Lạnh Daikin Inverter 1 HP
Daikin1 HP (phòng 15m2)
(0)
10,990,000đ -15 %
pre-order
[CU/CS-N24ZKH-8] Máy lạnh Panasonic 2.5 HP
Panasonic2.5 HP (phòng 30-40m2)
(0)
31,690,000đ -31 %
[CU/CS-N18ZKH-8] Máy lạnh Panasonic 2.0 HP
PanasonicMáy không có Inverter
(0)
21,190,000đ -26 %
[CU/CS-N12ZKH-8] Máy lạnh Panasonic 1.5 HP
PanasonicMáy không có Inverter
(0)
12,990,000đ -21 %
[CU/CS-N9ZKH-8] Máy lạnh Panasonic 1 HP
Panasonic1 HP (phòng 15m2)
(0)
9,490,000đ -14 %
[CU/CS-RU24AKH-8] Máy lạnh Panasonic Inverter 2.5 HP
PanasonicMáy có Inverter
(0)
34,990,000đ -27 %
pre-order
[CU/CS-RU18AKH-8] Máy lạnh Panasonic Inverter 2 HP
PanasonicMáy có Inverter
(0)
25,990,000đ -27 %
[CU/CS-RU12AKH-8] Máy lạnh Panasonic Inverter 1.5 HP
PanasonicMáy có Inverter
(0)
16,990,000đ -28 %
[CU/CS-RU9AKH-8] Máy lạnh Panasonic Inverter 1 HP
Panasonic1 HP (phòng 15m2)
(0)
13,990,000đ -27 %
[FTKB35YVMV] Máy lạnh Daikin Inverter 1.5 HP
Daikin1.5 HP (phòng 15-20m2)
(0)
13,590,000đ -17 %