|

Chính sách đổi trả

 

(*) Chỉ áp dụng khi sản phẩm đáp ứng đủ điều kiện theo chính sách.

- Lưu ý: Trong vòng 7 ngày kể từ khi nhận hàng, nếu thiết bị của quý khách bị lỗi kĩ thuật và đã qua sửa chữa, eproshop.vn rất tiếc không hỗ trợ đổi trả sản phẩm, chỉ hỗ trợ bảo hành (nếu sản phẩm đủ điều kiện).

1.  Đổi hàng 

Không áp dụng đối với các thiết bị như: Các thiết bị có tính chất hao mòn, các thiết bị bị cắt rời, bẻ gãy làm mất bao bì hoặc bị trầy xước, dơ bẩn, dây nguồn, dây tín hiệu, làm mất bao bì hoặc bị trầy xước, dơ bẩn, các trường hợp phải đặt hàng theo yêu cầu.

Trong trường hợp quý khách mua hàng nhưng không đáp ứng được yêu cầu sử dụng hay một lý do nào đó mà muốn đổi sang mặt hàng khác, chúng tôi sẽ hỗ trợ như sau:

- Thời gian:

     + Từ 0 đến 7 ngày kể từ ngày mua hàng: 10% giá trị hàng

     + Từ 08 đến 15 ngày kể từ ngày mua hàng: 20% giá trị hàng

     + Từ 16 đến 30 ngày kể từ ngày mua hàng: 30% giá trị hàng

     + Từ 31 ngày trở lên: Thỏa thuận

- Yêu cầu: Sản phẩm và hộp sản phẩm phải còn nguyên vẹn, sạch đẹp, không trầy xước, còn trong tình trạng hoạt động bình thường, đầy đủ hộp, sách, phụ kiện cho dù là sợi dây cáp buộc, túi bóng.

- Thời gian bảo hành của hàng được đổi sẽ nối tiếp hàng cũ, chứ không áp dụng bảo hành từ đầu.

- Chúng tôi có quyền từ chối việc đổi hàng nếu chúng tôi nhận thấy có sự lợi dụng chính sách này nhằm mục đích trục lợi hoặc hàng hóa không còn đảm bảo.

2. Trả hàng 

Việc trả hàng chỉ được áp dụng miễn phí khi có sự thỏa thuận từ trước hoặc do chúng tôi tư vấn không đúng sự thật về hàng hóa.

- Thời gian:

     + Từ 01 đến 03 ngày kể từ ngày mua hàng: 10% giá trị hàng

     + Từ 04 đến 10 ngày kể từ ngày mua hàng: 20% giá trị hàng

     + Từ 11 đến 20 ngày kể từ ngày mua hàng: 30% giá trị hàng

     + Từ 21 đến 30 ngày kể từ ngày mua hàng: 40% giá trị hàng

     + Từ 31 ngày trở lên: Thỏa thuận

- Yêu cầu: Sản phẩm và hộp sản phẩm phải còn nguyên vẹn, sạch đẹp, không trầy xước, còn trong tình trạng hoạt động bình thường, đầy đủ hộp, sách, phụ kiện cho dù là sợi dây cáp buộc, túi bóng.

- Chúng tôi có quyền từ chối việc trả hàng nếu chúng tôi nhận thấy có sự lợi dụng chính sách này nhằm mục đích trục lợi hoặc hàng hóa không còn đảm bảo.

 

Để có thông tin chi tiết hoặc nếu có gì vướng mắc, Quý khách vui lòng liên lạc với bộ phận bảo hành của eproshop.vn hoặc theo số Hotline: 1900 633 912 để được giải đáp.

 

Ngày cập nhật: 20/01/2022